EFT i Sverige och i övriga Skandinavien

Du har troligen hittat till EFT Sverige genom länken i Sue Johnsons bok “Håll om mig“. Hemsidan är idag nedlagd. Men du hittar länkar nedan om hur du hittar olika Center i Sverige och i övriga Skandinavien där du kan hitta information om emotionellt fokuserad parterapi (EFT), utbildningar i EFT och på de flesta center hitta terapeuter som bedriver emotionellt fokuserad parterapi.

Lund EFT Center
Lund EFT Center

Lund EFT Center hittar du här: https://www.parterapiinstitutet.se. Centrets utbildningar för terapeuter hittar du här: För terapeuter

Stockholm EFT Center
Stockholm EFT Center

I Sverige finns även Stockholm EFT Center. Ett center där du kan hitta terapeuter som bedriver EFT här: Hitta EFT terapeuter i Sverige. Centret har grundkurser i EFT (externship), fördjupningskurser i EFT (core skills), och även andra temakurser i EFT.

Danmark EFT Center
Danmark EFT Center

I Danmark hittar du Danmarks EFT Center här: https://dkceft.dk. Du hittar centrets utbildningar här: https://dkceft.dk/for-terapeuter/. Terapeuter som bedriver EFT i Danmark hittar du här: https://dkceft.dk/find-en-parterapeut/.

Norge EFT Center
Norge EFT Center

I Norge hittar du Norges EFT Center här: http://www.seft.no. Centrets kurser i EFT hittar du här: http://www.seft.no/kurs-og-sertifisering.html. Terapeuter i Norge som bedriver EFT hittar du här: http://www.seft.no/terapeuter.html.

Om EFT

Emotionellt fokuserad terapi är en psykoterapi utvecklad av Sue Johnson i 80-talet. Terapin är framförallt utvecklad för parterapi men används även för individuell terapi och familjeterapi. Det finns starkt forskningsstöd för EFT som parterapi. ICEEFT är den organisation som ser till att utbildningarna har samma innehåll över hela världen och vilka kriterier som krävs för att bli certifierad EFT-terapeut.

Emotionellt fokuserad terapi har hämtat många av sina interventioner från humanistisk psykoterapi eller erfarenhetsbaserad psykoterapi och anpassat dessa för att de skall stötta människor att gå in i en trygg anknytning. Anknytningsteorin är den teori som används för att skilja psykisk hälsa från ohälsa i metoden. Metoden baseras på tre nivåer som används både i parterapi, individuell psykoterapi och familjeterapi. Den första nivån handlar om att kartlägga hur personen eller personerna samspelar med sin omvärld och hur erfarenheterna av detta har låst upp personerna emotionellt. Nivå 2 handlar om att omstruckturera anknytningen från otrygg till trygg. Den tredje nivån handlar om att befästa den trygga anknytningen.